دانلود مداحی محمود کریمی روز عاشورا محرم 97

دانلود مداحی محمود کریمی روز عاشورا محرم 97 کیفیت اصلی

دانلود مداحی محمود کریمی شب اول محرم 97

بخش اول – روضه ( ببین دل زار زینب )

بخش دوم – روضه ( شیعتی مَهْما شَرِبْتُم ماءِ عَذْبٍ فاذکرونی )

بخش سوم – زمینه ( من کجا در بین خون و خاک دنبالت بگردم )

بخش چهارم – زمینه ( راس حسین به نیزه ها )

بخش پنجم

بخش ششم – دودمه ( شاه گفتا کربلا امروز میدان من است )

سخنرانی


بیشتر بخوانید :دانلود مداحی محمود کریمی شب اول محرم 97

بیشتر بخوانید :دانلود مداحی محمود کریمی شب دوم محرم 97

بیشتر بخوانید :دانلود مداحی محمود کریمی شب سوم محرم 97

بیشتر بخوانید :دانلود مداحی محمود کریمی شب چهارم محرم 97
بیشتر بخوانید :دانلود مداحی محمود کریمی شب پنجم محرم 97

بیشتر بخوانید :دانلود مداحی محمود کریمی شب ششم محرم 97

بیشتر بخوانید :دانلود مداحی محمود کریمی شب هفتم محرم 97

بیشتر بخوانید :دانلود مداحی محمود کریمی شب هشتم محرم 97

بیشتر بخوانید :دانلود مداحی محمود کریمی شب تاسوعا محرم 97

بیشتر بخوانید :دانلود مداحی محمود کریمی شب عاشورا محرم 97

بیشتر بخوانید :دانلود مداحی محمود کریمی روز  عاشورا محرم 97