خانه

01
کولر
%19 کولرآبی آزمایش مدل AZ3800
کولرآبی آزمایش مدل AZ3800
%19۲,۲۹۰,۰۰۰ 
۱,۸۵۴,۰۰۰ تومان
%20 کولرآبی آزمایش مدل AZ5800
کولرآبی آزمایش مدل AZ5800
%20۲,۷۵۰,۰۰۰ 
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
%19 کولرآبی آزمایش مدل AZ5500
کولرآبی آزمایش مدل AZ5500
%19۲,۵۸۵,۰۰۰ 
۲,۰۹۳,۰۰۰ تومان
%2 کولر سلولزی تبخیر انرژی مدل EC0550
کولر سلولزی تبخیر انرژی مدل EC0550
%2۴,۱۷۴,۰۰۰ 
۴,۰۹۰,۰۰۰ تومان
%10 کولرآبی تکنوهاوس مدل 7500
کولرآبی تکنوهاوس مدل 7500
%10۲,۹۴۰,۰۰۰ 
۲,۶۴۰,۰۰۰ تومان
نوشیدنی سازها نمایش بیشتر
آبمیوه گیری هاردستون مدل JES4202
آبمیوه گیری هاردستون مدل JES4202
۸۸۰,۰۰۰ تومان
آبمیوه گیری هاردستون مدل JES8001S
آبمیوه گیری هاردستون مدل JES8001S
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
آبمیوه گیری هاردستون مدل PJP1041B
آبمیوه گیری هاردستون مدل PJP1041B
۱,۷۲۵,۰۰۰ تومان
آبمیوه گیری پارس خزر مدل VitaFruit Glass
آبمیوه گیری پارس خزر مدل VitaFruit Glass
۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان
آبمیوه گیری پارس خزر مدل Avocado
آبمیوه گیری پارس خزر مدل Avocado
۷۵۹,۰۰۰ تومان
غذاساز و خردکن نمایش بیشتر
مخلوط کن هاردستون مدل BL8412
مخلوط کن هاردستون مدل BL8412
۹۲۴,۰۰۰ تومان
خردکن پارس خزر مدل Omega
خردکن پارس خزر مدل Omega
۶۶۹,۰۰۰ تومان
آسیاب پارس خزر مدل ML-320P
آسیاب پارس خزر مدل ML-320P
۳۴۴,۰۰۰ تومان
%3 رنده برقی دلمونتی مدل DL610
رنده برقی دلمونتی مدل DL610
%3۹۸۵,۰۰۰ 
۹۵۵,۴۵۰ تومان
مخلوط کن دلمونتی مدل DL260N
مخلوط کن دلمونتی مدل DL260N
۱,۰۶۹,۰۰۰ تومان
ویرپول