ترمیم نمایشگر شکسته گوشی‌ توسط خودتان

ترمیم نمایشگر شکسته گوشی‌ توسط خودتان

 به تازگی یک کیت ابداع شده که می توان به وسیله آن ترک های روی شیشه را به آسانی و با ایمنی ترمیم کرد.


این کیت حتی می تواند نمایشگر شکسته موبایل را نیز ترمیم کند. کافی است مقداری از ژل موجود در این کیت را در محل شکستی بریزید و پس از مدتی کوتاه، ترک ها ترمیم می شوند.

 

 

ترمیم نمایشگر شکسته گوشی‌ توسط خودتان